Faucet for 8 liter Juice Dispenser

Vòi bình đựng nước trái cây 8 lít

350,000 250,000

Compare

Product Description

Phụ kiên vòi bình đựng nước trái cây 8 lit

Vòi bằng nhựa kèm roan cao su

Faucet for 8 liter Juice Dispenser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Faucet for 8 liter Juice Dispenser”